Vznik spolku MANUS

01.04.2015

Dne 1.4.2015 vznikl MANUS, spolek rodičů a přátel speciální školy ELPIS.

Jeho hlavním cílem je podpora žáků a rodičů speciální školy ELPIS.

Spolek se zaměřuje zejména na realizaci volnočasových aktivit pro děti- příměstské tábory, víkendová spaní ve škole, školní výlety apod.

Prostřednictvím projektů se snaží o finanční podporu školy ELPIS.