Návštěva Lamacentra Hády

14.02.2019

Na konci října měli žáci z naší školy možnost podívat se do Lamacentra Hády. 

Doprava byla hrazena z peněz spolku MANUS. 

Děkujeme tímto zaměstnankyním Lamacentra za bezplatné provedení světem lam a dalším zvířátek. 

Dopoledne si užili nejen žáci, ale i my dospělí.

Foto zde.