Změna předsedkyně spolku

Dne 12.12.2017 se oficiálně předsedkyní spolku MANUS stala moje maličkost, tedy Daniela Součková.

Veronika Němcová složila funkci předsedkyně na valné hromadě konané 11.9.2017.

Veronice patří obrovský dík za iniciaci vzniku spolku MANUS, za jeho vedení a velké zapálení při organizování jednotlivých akcí.  


Trampolíny pro naši školu

Spolek MANUS propůjčil škole ELPIS dvě trampolíny, které byly zakoupeny z dotací města Brna.

Tímto městu Brnu děkujeme.


Příspěvek na MOTOmed pro naši školu

Spolek MANUS finančně podpořil společně s Nadací Charty 77 a Nadací ČEZ nákup MOTOmedu a rehabilitačních pomůcek.   


Rehabilitační vana pro naši školu

Spolek MANUS získal od jihomoravského kraje dotaci na nákup masážní rehabilitační vany pro pracoviště na Fr. Skaunicové. 


Vznik spolku MANUS

Dne 1.4.2015 vznikl MANUS, spolek rodičů a přátel speciální školy ELPIS.

Jeho hlavním cílem je podpora žáků a rodičů speciální školy ELPIS.

Spolek se zaměřuje zejména na realizaci volnočasových aktivit pro děti- příměstské tábory, víkendová spaní ve škole, školní výlety apod.

Prostřednictvím projektů se snaží o finanční podporu školy ELPIS.