Změna předsedkyně spolku 

12.12.2017

Dne 12.12.2017 se oficiálně předsedkyní spolku MANUS stala Daniela Součková. 

Veronika Němcová složila funkci předsedkyně na valné hromadě konané 11.9.2017.

Veronice patří obrovský dík za iniciaci vzniku spolku MANUS, za jeho vedení a velké zapálení při organizování jednotlivých akcí.